Trust Life Afklaringsforløb  

Et afklaringsforløb hos Team TL er individuelt tilrettelagt, og henvender sig til mennesker med manglende afklaring i forhold til fremtidig forsørgelse. 

Team TL hjælper med afklaring og arbejdsprøvning. 

Der udbydes to dags forløb og tre dags forløb, på forhånd aftalte dage. 


Trust Life Forløb 

Aktiviteten i forløbet kan indeholde en eller flere af nedenstående emner 


Dyrehold/dyreplejer

Som dyreplejer hos Team TL er du med til at udføre de daglige gøremål der er i forbindelse med mindre dyrehold, dette inkluderer planlægning, indkøb og opfølgning af foder mm. Det vil ligeledes inkludere administrative opgaver, sådan at dyrenes udvikling og trivsel følges.


HorseTeam

Som hestemaneger/groom er du med til at udføre de daglige gøremål og håndtering af gårdens heste. Dette inkluderer den almene pasning, opfølgning af foder og foldplaner, sygdomsforebyggelse, staldindretning efter gældende lovgivning og med mulighed for relevante kurser.


Servicearbejder/serviceafdeling

Vedligehold af bygninger, ude arealer samt opstart af nye tiltag og projekter.

Vicevært, pedel, alt-mulig-mand, teknisk servicemedarbejder eller bare servicemedarbejder.. Kær kollega har mange titler, uanset titel, har vi pladsen til at egne arbejdsevner kan afprøves.

Arbejdspraktik, internt og eksternt, kan indgå som en del af forløbet.